Uwaga

W okresie od 01 do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego (pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie informuje, że rodzice mający na utrzymaniu conajmniej troje dzieci mogą już składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

przykładowy wniosek w zakładce : do pobrania http://gniezno.opsy.pl/index.php/do-pobrania-wnioski-dokumenty

więcej informacji na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/ 

Co oferuje karta https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Pliki cookie pomagają nam lepiej udostępniać nasze usługi, informacje. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie. Aby potwierdzić przeczytanie powyższego i zaprzestać wyświetlania danego komunikatu proszę wcisnąć przycisk „agree”. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information