Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania

zamówień publicznych, których wartość

nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30 000 euro

Gniezno, dnia 11.12.2014 r.

..................................................................

..................................................................

Zapytanie ofertowe

1. Przedmiot zamówienia :

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi (mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, autyzm) w wymiarze 32 godziny tygodniowo w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie gminy Gniezno.Zamawiający przyjmuje, że jedna godzina usługi równa się 60 minutom. Czas jednej godziny wykonywania usług opiekuńczych nie obejmuje czasu dojścia lub dojazdu do klienta ani powrotu po wykonanej usłudze. Usługi będą świadczone w środowisku (domu klienta) na terenie gminy Gniezno, od poniedziałku do soboty, w godzinach ustalonych wspólnie przez Wykonawcę i klienta.

2. Termin realizacji : od 02 stycznia 2015 do 30 grudnia 2015 z tym, żeWykonawca musi zapewnić realizację usług w godzinach od 8:00 do 19:00, tj. rozpoczynać nie wcześniej niż o 8.00 a kończyć nie później niż o 19.00.

3. Istotne warunki zamówienia :

Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. Nr 189 z 2005 r., poz. 1598 ze zm.).

Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych), w tym w szczegóności :

  1.  uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

-kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,

  1. 2)   rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.3))

4. Sposób przygotowania oferty :

Wypełniony w języku polskim formularz "Oferta", według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na nr faksu 61 424 57 51 lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia

30 grudnia 2014 r. do godz.:1500

...........................................................

W załączeniu wzór oferty Wykonawcy

Pliki cookie pomagają nam lepiej udostępniać nasze usługi, informacje. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie. Aby potwierdzić przeczytanie powyższego i zaprzestać wyświetlania danego komunikatu proszę wcisnąć przycisk „agree”. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information