Rok 2013

 

W 2013 roku GOPS Gniezno przy współpracy Urzędu Gminy zakończył realizację projektu „Edukacja-Integracja-Zatrudnienie”. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy z tut. Ośrodka oraz przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia. W 2013 r objęto kontraktami socjalnymi grupę 11 osób (8 kobiet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby w wieku 15-30 lat oraz 1 osoba niepełnosprawna). Grupa docelowa była konsultowana w oparciu o zawarte porozumienie z P.U.P Gniezno. Uczestnicy mieli możliwość wyboru kursów zawodowych np. „Kurs Sprzedawca-kasjer”, „ Krawiectwo na poziomie podstawowym”, „Technolog prac wykończeniowych w budownictwie”, „Opiekun osoby starszej”, dla chętnych była możliwość ukończenia kursu prawo jazdy kat. B. Kursy zawodowe przyczyniły się do zmiany sposobu myślenia osoby bezrobotnej w sferze możliwości powrotu do pracy , podniesienia poziomu wiedzy uczestników na temat rynku pracy, wzrostu poczucia bezpieczeństwa i integracji społecznej, wyższej samooceny podopiecznych. Wszyscy podopieczni uczestniczyli w szkoleniu z doradztwa zawodowego dzięki któremu dowiedzieli się jak sporządzać dokumenty aplikacyjne, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie warsztatów z doradztwa zawodowego były udzielane indywidualne porady przez psychologa w zakresie umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Po ukończeniu kursów i szkoleń uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia i certyfikaty o ukończonych kursach.

ROK 2010

 

W roku 2010 GOPS Gniezno przy współpracy Urzędu Gminy Gniezno realizuje projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Edukacja-Integracja-Zatrudnienie”. W ramach projektu zostały zorganizowane 4 kursy zawodowe: „Kurs kosmetyczny” podczas którego uczestnicy zaznajomili się z zasadami wykonania różnych makijaży, poznali techniki pielęgnacji ciała. „Kurs opiekuna osoby starszej” pozwolił przybliżyć naszym podopiecznym jak sprawować opiekę nad osobami z różnymi schorzeniami, jak udzielić pomocy w nagłych wypadkach , „Kurs malarz-tapeciarz” nauczył technik malowania i tapetowania oraz „Kurs obsługi wózków jezdniowych” podczas którego uczestnicy mieli możliwość poznania budowy, rodzajów oraz obsługi wózków jezdniowych. W szkoleniu z doradztwa zawodowego brali udział wszyscy uczestnicy projektu. W kursach uczestniczyło w sumie 9 osób (w tym jedna osoba nieaktywna zawodowo) z czego 8 osób stanowiły kobiety i 1 mężczyzna.  Podopieczni bez względu na płeć mieli równy dostęp do wszystkich kursów. Po ukończonych kursach i szkoleniach osoby otrzymały stosowne zaświadczenia i certyfikaty. Projekt opiewał na kwotę 110 379,26 zł.  

ROK 2011

 

Ruszyła kolejna edycja projektu „Edukacja-Integracja-Zatrudnienie” w której uczestniczyło 8 podopiecznych naszego Ośrodka (6 kobiet i 2 mężczyzn w tym 1 osoba niepełnosprawna oraz nieaktywna zawodowo), zagrożone wykluczeniem społecznym, będące w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu zorganizowano 2 kursy zawodowe: „Kurs komputerowy” w trakcie którego uczestnicy zaznajomili się z pracą przy komputerze, z oprogramowaniem komputerowym oraz „Kurs kucharza” podczas którego poznali sposoby przygotowywania potraw. Wszyscy podopieczni uczestniczyli w szkoleniu z doradztwa zawodowego w trakcie którego m.in. określali swoje predyspozycje, możliwości i zainteresowania zawodowe oraz mogli dowiedzieć się m.in. jak napisać CV oraz list motywacyjny a także jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy otrzymali na koniec zaświadczenia i certyfikaty o ukończonych kursach i szkoleniach. Kwota projektu wyniosła 98 880,47 zł.

ROK 2012

 

W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął po raz kolejny realizację projektu „Edukacja-Integracja-Zatrudnienie”. Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy ośrodka . W projekcie uczestniczyło 12 podopiecznych (9 kobiet i 3 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne). Uczestnicy mieli możliwość wyboru kursów zawodowych. Przeprowadzono m.in. „ kurs prawa jazdy kat.B”, „Kurs malarz-tapeciarz”, „Kurs ogrodniczy”, „Kurs ABC przedsiębiorczości”, „Kurs barmańsko-kelnerski” oraz „Kurs sprzedawca-kasjer z obsługą magazynu”. Ponadto wszyscy uczestniczy brali udział w szkoleniu z doradztwa zawodowego. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymały stosowne zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu kursów i szkoleń. Całkowity koszt projektu wyniósł 133 179,74 zł.

Pliki cookie pomagają nam lepiej udostępniać nasze usługi, informacje. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie. Aby potwierdzić przeczytanie powyższego i zaprzestać wyświetlania danego komunikatu proszę wcisnąć przycisk „agree”. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information