Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie informuje, że rodzice mający na utrzymaniu conajmniej troje dzieci mogą już składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

więcej informacji oraz wzór wniosku na stronie https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

 

Aplikacja na telefon umożliwiająca szybkie wyszukiwanie parnerów https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.plus

Szanowni Państwo !

Wnioski na program Rodzina 500+ będą przyjmowane w formie tradycyjnej i elektronicznej od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdą państwo tutaj https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Film o nowym okresie świadczeniowym : https://youtu.be/23XrsutHz4k

Pliki cookie pomagają nam lepiej udostępniać nasze usługi, informacje. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie. Aby potwierdzić przeczytanie powyższego i zaprzestać wyświetlania danego komunikatu proszę wcisnąć przycisk „agree”. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information